Новини

На 15.01.2019 година Сдружение “ Европейски перспективи “ стартира изпълнението на проект “ Обмяна на опит за местната и регионална власт – основа за успешна европейска интеграция „, изпълняван по Програмата за побратимяване ЕС – Турция, като партньор на проекта с Водещ партньор – областна администрация Османие и партньори: община Османие и община София.