Партньори

Сдружение „Европейски перспективи“ търси и изгражда партньорства с местни, регионални и национални организации, бизнеса и представители на местни и регионални власти и такива на национално ниво в страната и чужбина за съвместна работа по идентифициране, разработване и изпълнение на проекти в сферата на социално-икономическото развитие, младежки дейности, култура, туризъм и образование, финансирани от ЕС, от национално финансиране и от програми и инициативи от други източници на финансиране.

Партньори в България:

 • Сдружение „Европейски просперитет “ – http://evroprosperitet.alle.bg/
 • Фондация 21 век – http://feniks21.hit.bg
 • Център за иновации и развитие, гр. Видин
 • Информационен бизнес център, гр. Белоградчик – http://www.ibcbel.hit.bg/
 • Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество” (МИС) – http://www.iicbg.com/

Партньори извън страната:

 • RARIS- Регионална Агенция за Развитие на Източна Сърбия – www.raris.org
 • ОП “ Дирекция за Развитие, Градско планиране и строителство Княжевац, Сърбия – www.razvoj.rs
 • Сдружение PartNet – Партньорство за устойчиво Развитие, гр. Букурещ, Румъния – www.partnet.ro
 • Lebanese Development Network (LDN), Ливан – www.ldn-lb.org
 • Cultural Club Ali Belhuane (CCAB), Тунис – www.ccab.org.tn
 • The Georgian Association “Women in Business” (GAWB) – www.gawb.ge

Сдружението е член на следните организации и мрежи от организации :